صبح جمعه با شما جمعه از ساعت 09:00 به مدت 150

«صبح جمعه با شما» با مردم ضبط می‌شود

مدیر رادیو ایران با اشاره به رویكردهای جدید محتوایی كه در همه برنامه‌های شبكه لحاظ شده از فراهم كردن شرایط برای ضبط «صبح جمعه با شما» با مردم خبر داد.

1401/08/07
|
14:28
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، برنامه «صبح جمعه با شما» چندی است در فضایِ مجازی مورد بحث قرار گرفت كه آیا زیبایی‌های اجرای این برنامه در تصویر هم به نمایش درخواهد آمد و یا ماهیت خود را همچنان رادیویی نگه خواهد داشت.
دكترمحمدجعفر محمدزاده مدیر رادیو به این پرسش پاسخ داد: برنامه «صبح جمعه با شما» اثر ارزشمندی است كه مردم با آن خاطره دارند و در شبكه‌های مختلف تلویزیون هم پشت صحنه‌هایی از آن به صورت تصویری بیرون می‌آید. اما در مورد اجرا و تصویری شدنِ این برنامه، توجه به این نكته اهمیت دارد كه ماهیت این برنامه رادیویی است. اگرچه تلاش‌هایی برای تصویری شدن این برنامه از طریق پخش پشت صحنه‌هایی از این برنامه اتفاق افتاده است.

وی افزود: متن نوشته‌های رادیو چون صدامحور است از این جهت نسبت به پخش در تلویزیون (تصویرمحوری) تفاوت دارد.
وی ادامه داد: كاری كه ان‌شاءالله فضای آن فراهم می شود ضبطِ این برنامه همراه با مردم است. كاری كه پیش از كرونا اتفاق می‌افتاد. مكان‌هایی مذاكره شده و متقاضیانی داریم آسایش و رفاه مردم مهم است.

دسترسی سریع
صبح جمعه با شما