پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

شگردهای داستانی در شعر حافظ

برنامه «پارسی‌گویان» پنج شنبه 31 فروردین، با حضور دكتر محمدجعفر محمد زاده، استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی در ادامه مباحث مطرح شده به بررسی اشعار حافظ، بزرگترین غزلسرای زبان فارسی می پردازد.

1402/01/31
|
09:30
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، دكتر محمدزاده كارشناس برنامه «پارسی گویان» بیان كرد: طرح اولیه و بدون رنگ‌آمیزی هر اثر هنری یا داستان را «پی‌رنگ» می‌گویند.

وی ادامه داد: اگر پرسش شود كه «پی‌رنگ» شعر حافظ چیست، باید گفت: «پی‌رنگ» اصلی و بنیادین شعر حافظ «تضاد» است. بنای عالم بر «تضاد» استوار است «خوب و بد، زشت و زیبا، شب و روز، علم و جهل، فرشته و اهریمن، خیر و شر و بهشت و جهنم و...» همه اینها به ما می‌گویند: عالم، عالم اضداد است.

این پژوهشگر زبان فارسی بر این باور است حافظ با هوش و درك عمیق خود از هستی بنای سخن خود را بر این حقیقت فطری گذاشته است و به همین سبب زیبایی‌ها و حقایق عالم در شعر او نمایان است.

«تضاد» در شعر حافظ گاهی در مفاهیم عمیق و در دو بیت جداگانه دیده می‌شود، گاهی در درون یك بیت، گاهی در واژگان متضاد در كنار هم و گاه «تضاد» در درون یك واژه‌ است كه به قرینه‌هایی می‌دانیم ظرفیت معنایی دوگانه‌ای دارد.

سیده زهرا صالحی تهیه كننده برنامه «پارسی گویان» در خصوص بخش های مختلف برنامه اظهار كرد: در این برنامه شعر خوانی فارسی‌آموزان كشورهای قزاقستان و قرقیزستان پخش می شود و گفتگو با شخصیت‌های برجسته‌ی ادبیات فارسی هم از دیگر بخش‌های برنامه است.

گفتنی است «پارسی‌گویان» به تهیه كنندگی سیده زهرا صالحی و با حضور دكتر محمدجعفر محمدزاده استاد دانشگاه و پژوهشگر زبان فارسی و اجرای حسن همایی پنجشنبه ها ساعت 16:00 از رادیو ایران پخش می شود.
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
پارسی گویان