پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

پارسی گویان تلالو زبان فارسی را در گرجستان بررسی می کند

رادیو ایران به عنوان نگهبان زبان فارسی سعی در نهادینه کردن پاسداشت زبان فارسی دارد و برنامه پارسی گویان هم یکی از فعالیت‌های رسانه‌ای رادیو ایران در این راستا است.

1398/05/02
|
10:32

محمد اسماعیل پور تهیه کننده برنامه پارسی گویان به روابط عمومی رادیو ایران گفت: پارسی گویان این هفته تلالو زبان فارسی را در گرجستان بررسی می کند.
وی ادامه داد این هفته جمعه 4 مرداد ماه با حضور دکتر سید محسن حسینی کارشناس و استاد زبان و ادبیات فارسی در گرجستان، دکتر مجتبی کامران فرد رایزن سابق فرهنگی ایران در گر جستان و خانم کاترینا مدرس زبان فارسی در گرجستان به بررسی و جایگاه زبان فارسی در گرجستان خواهیم پرداخت.
وی در پایان گرادیو ایرانفت: پارسی گویان درباره زبان فارسی و فارسی زبانان ایران و جهان است . زبان هر شخص وطن اوست، مرز جغرافیایی نمی شناسد و فراتر از مرزهاست . هرچند مولانای بزرگ گفته است همدلی از هم زبانی بهتر است . اما من این گفته را خیلی دوست دارم که همزبان ، همدل اگر باشد بهتر و خوش تر است.
گفتنی است پارسی گویان هر هفته جمعه بعد از خبر ساعت 23:00 و تکرار آن سه شنبه همان ساعت از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع
پارسی گویان