پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

معرفی بزرگترین شاعر پارسی‌گوی هندوستان در «پارسی گویان» رادیو ایران

«پارسی گویان» به معرفی امیر خسرو دهلوی و تاثیر شعر او بر شاعران پارسی‌گو به ویژه حافظ و جامی می پردازد.

1399/03/27
|
11:57

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر محمد جعفر محمد زاده نویسنده و پژو هشگر ادبیات فارسی در این برنامه، امیر خسرو دهلوی، بزرگترین شاعر پارسی‌گوی هندوستان مشهور به طوطی هندرا معرفی می کند.
دکتر محمد زاده در باره ی این شاعر گفت: امیر خسرو از پدری ترک تبار و مادری هندی زاده شده و به زبانهای دیگری چون سنسکریت و هندو و عربی تسلط داشته است اما شعر فارسی است که به او رفعت مقام و اندیشه بخشیده است.تا جایی که شعر امیر خسرو حاکی از آن است که او نه تنها به زبان فارسی بلکه به فرهنگ ایرانی هم تمایل و حتی تسلط دارد.
وی ادامه داد: تاثیر شعر امیر خسرو بر شاعران پارسی‌گو به ویژه حافظ و جامی دیده می‌شود و در سبک و زبان به سعدی و نظامی و سنایی نظر داشته است.
او تصریح کرد: زبان فارسی آن قدر کشش و ظرفیت داشته و دارد که ادیبان و سخنوران بزرگی چون امیر خسرو دهلوی به این زبان سخن گفته اند و افتخاراتی برای خود و این زبان آفریدند و البته متاسفانه در ایران ، آن طوری که شاعران دیگر شبه قاره چون بیدل و اقبال شناخته شده اند امیر خسرو دهلوی شناخته نشده و در این زمینه جای بحث و پژوهش بسیار هست.
برنامه «پارسی گویان» با هدف تقویت وحدت بین فارسی زبانان ،با کارشناسی دکتر محمد جعفر محمدزاده پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و تهیه‌کنندگی محمد اسماعیل‌پور، جمعه‌ها و سه‌شنبه‌ها بعد از خبر ساعت 23،موج FM ردیف 90 وکانال تلویزیونی رادیو نمای ایران پخش می‌شود.

دسترسی سریع
پارسی گویان