پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

روز پاسداشت شعر و ادب فارسی در «پارسی گویان»

در برنامه «پارسی گویان» این هفته روز پنج شنبه 27 شهریور، به مناسبت روز بزرگداشت استاد سید محمدحسین شهریار و روز شعر و ادب فارسی در خصوص زندگی و آثار این شاعر صحبت می شود.

1399/06/27
|
07:20

به گزارش شبکه رادیویی ایران، برنامه «پارسی گویان» پور که با هدف تقویت وحدت بین فارسی زبانان ، به حوزه وسیع فارسی زبانان می پردازد این هفته با حضور دکتر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه درباره شهریار شاعر نامی پارسی گو صحبت می کند و مطالبی شنیدنی از این شاعر بزرگ بازگو می شود.
همچنین مژگان نظری گزارشگر افغان برنامه گفتگوهایی از صاحبنظران تاجیکستان و افغانستان و دیگر فارسی زبانان درباره شهریار آماده کرده است.
«پارسی گویان» به تهیه کنندگی محمد اسماعیل پور و اجرای حسن همایی پنج شنبه ها ساعت 16:00 و تکرار آن سه شنبه ها بعد از خبر ساعت 23:00 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
پارسی گویان