پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

زبان فارسی، زبان بینا فرهنگی و بینا قومی

برنامه «پارسی گویان» این هفته پنج شنبه 28 بهمن، با حضور دكتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی دیوان خاقانی شروانی را تورق می كند.

1400/11/28
|
09:30
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، محمد اسماعیل پور تهیه كننده برنامه «پارسی گویان» گفت: در برنامه این هفته، نخست به دنبال پاسخی برای این پرسش خواهیم بود كه «آیا فراگیر بودن و رسمی بودن زبان فارسی در یك پهنه، به زبان های محلی و قومی ‌ آن پهنه گزند می رساند، یا خیر» و سپس، همراه با دكتر محمدجعفر محمدزاده، تورقی به دیوان خاقانی شروانی خواهیم زد تا دریابیم كه او، در سروده های خود چگونه از واژه های پارسی و دری بهره برده است.
وی ادامه داد: همچنین با دكتر محمدیعقوب یسنا، در خصوص دیدگاه او به زبان فارسی، و چرایی چگونگی اینكه زبان فارسی یك زبان بینا فرهنگی و بینا قومی است گفت و گو خواهیم كرد.
گفتنی است «پارسی گویان» به تهیه كنندگی محمد اسماعیل پور و با اجرای حسن همایی و با حضور دكتر محمدجعفر محمدزاده و به قلم مهدی رسولی و نسیم خلیلی پنج شنبه ها ساعت 16:00 و باز پخش آن سه شنبه ها بعد از خبر ساعت 23:00 از رادیو ایران پخش می شود
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع
پارسی گویان