چل ستون جمعه از ساعت 16:40 به مدت 20

وجود 74 نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر در اختیار بخش خصوصی

محمد ساتكین رئیس انجمن انرژی ایران در برنامه چل ستون رادیو ایران درباره انرژی های تجدیدپذیر گفت : چرخ صنعت می تواند توسط بخش خصوصی به حركت در آید

1397/11/06
|
14:30
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران؛ محمد ساتكین رئیس انجمن انرژی ایران در برنامه چل ستون رادیو ایران درباره انرژی های تجدیدپذیر گفت : مطالعات در حوزه های انرژی های تجدیدپذیر بر اساسی سیاستگذاری هایی است كه طی 40 سال اخیر ریل گذاری شده است و متولی آن سازمان بهره وری ایران است.
وی در ادامه افزود : خرید برق انرژی های تجدیدپذیر یك گام بزرگ است تا سرمایه گذاران وارد این وادی شوند.
ساتكین با بیان اینكه چرخ صنعت می تواند توسط بخش خصوصی به حركت در آید تصریح كرد : تعداد قراردادها در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و در تولید برق تاكنون 300 قرارداد است و به سرعت سرمایه گذاری ها در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در حال افزایش است و در حال حاضر 74 نیروگاه بخشی خصوصی تجدیدپذیر داریم.
این بخش را می شنویم :

دسترسی سریع
چل ستون