سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

همایش علمی دریای کاسپین و رژیم حقوقی حاکم بر آن

دکتر حامد فروزان معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و دبیر علمی همایش دریای کاسپین و رژیم حقوقی حاکم بر آن گفت : این همایش به طور علمی و فارغ از نگاه های سیاسی دنبال می شود

1397/12/13
|
10:50

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ دکتر حامد فروزان معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و دبیر علمی همایش دریای کاسپین و رژیم حقوقی حاکم بر آن درباره این همایش گفت : دریای کاسپین بزرگترین دریاچه جهان است و برای استفاده از این منافع این دریا، باید رژیم حقوقی آن را مشخص کنیم.
وی در ادامه افزود : در طول تاریخ 5 توافق تاریخی درباره این دریا داشتیم و به تازگی هم کنوانسیونی به امضاء رسید و بر اساس توافق جدید استاتید نکاتی را به جهت علمی بیان داشته اند.
معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی تصریح کرد : در این موضوع باید کار علمی دقیقی انجام می شد و بنیاد ایرانشناسی موفق به برگزاری این همایش شد و مقالات مورد ارزیابی قرار می گیرد.
دبیر علمی همایش دریای کاسپین و رژیم حقوقی حاکم بر آن درباره اشکالات موجود در توافق ها درباره این دریا یادآور شد : برای انتخاب خط مبدا همچنان ابهاماتی وجود دارد و تحدید حدود هم به بعد موکول شده است .
دکتر فروزان با بیان اینکه این همایش به طور علمی و فارغ از نگاه های سیاسی دنبال می شود درباره نتایج این همایش برای سیستم اجرایی کشور هم گفت : این کنوانسیون جدید در مجلس به تصویب نرسیده است و این تلاش ما برای این است که توجهی به نگاه های اساتید بشود که بتواند در تصمیم گیری ها اثرگذار باشد.
برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر