سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

سرانه جنگل در کشور باید افزایش یابد

دکتر فریبرز غیبی رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران گفت : 20 میلیون قرارداد مشارکتی با مردم داریم.

1397/12/15
|
10:30

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ دکتر فریبرز غیبی رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران گفت : با توجه به اقلیم های مختلف در کشور، تنوع گیاهی خوبی داریم و بیش از 8425 گونه گیاهی داریم که بخشی گیاهان دارویی هستند.
وی در ادامه افزود : برای حفظ و توسعه احیای جنگل ها برنامه حفظ بر اساس اسناد بالادستی را داریم که توسط جوامع محلی انجام می شود و 20 میلیون قرارداد مشارکتی با مردم داریم.
رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری همچنین گفت : بر اساس برنامه توسعه ششم کشور قرار است 815 هزار هکتار به جنگل های کشور اضافه کنیم که 19 هزار و 92 هکتار در تمام کشور صورت گرفته و امیدواریم این آمار تا 30 هزار هکتار افزایش یابد.
دکتر غیبی با بیان اینکه ایران جزو کشورهایی با پوشش کم جنگل است خاطرنشان کرد : سرانه جنگل در کشور باید افزایش یابد که از مرز بحرانی جنگل ها خارج شویم.
برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر