سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

در انتخاب لباس فرم دانش آموزان تصمیم گیری نهایی بر عهده شورای مدرسه است

علی عباس پور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با برنامه «سلام صبح بخیر» گفت: وزارت آموزش و پرورش در انتخاب لباس فرم هماهنگ دانش آموزان دخالت مستقیم ندارد.

1398/06/27
|
09:42

به گزارش شبکه رادیویی ایران، علی عباس پور مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با برنامه «سلام صبح بخیر» به بحث درباره لباس فرم مدارس پرداخت و گفت: طبق آیین نامه مصوب شورای آموزش و پرورش تصمیم گیری درباره لباس فرم دانش آموزان بر عهده شورای مدرسه ( نماینده اولیا، معلمان، مدیر مدرسه) است.
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش در انتخاب لباس فرم هماهنگ دانش آموزان دخالت مستقیم ندارد، افزود: اگرچه طبق آیین نامه، تصمیم گیری نهایی در مورد انتخاب لباس فرم هماهنگ دانش آموزان برعهده شورای مدرسه است اما خانواده ها در اجرای این طرح، با اجبار روبرو نیستند.
مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش بخش دیگر صحبت هایش را به تخلفات صورت گرفته در این حوزه اختصاص داد و گفت: خانواده ها در بحث لباس فرم دانش آموزان اگر با تخلفاتی مواجه شدند می توانند با مراجعه به وبگاه آموزش و پرورش، شکایات و اعتراضات خود را در بخش رسیدگی به شکایات اعلام کنند.

برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر