سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

گازهای گلخانه، تغییرات اقلیمی را پدید آوردند

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت:سیاستگذاران در طول دهه های اخیر، محیط زیست را وسیله ای برای اهداف کوتاه مدت خود قرار داده اند؛همین نگرش اشتباه در قبال محیط زیست، دنیا را تخریب خواهد کرد.

1400/03/18
|
09:33

به گزارش شبکه رادیویی ایران، عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست در برنامه سلام صبح بخیر به بحث محیط زیست پرداخت و گفت: محیط زیست و منابع طبیعی مربوط به یک دولت نمی شود و متعلق به همه نسل ها است.

وی در ادامه با بیان اینکه دسترسی نسل امروز به تکنولوژی های روز دنیا قدرت تخریب هزاران برابر از قبل کرده است، افزود: سیاستگذاران در طول دهه های اخیر، محیط زیست را وسیله ای برای اهداف کوتاه مدت خود قرار داده اند این نگرش اشتباه در قبال محیط زیست، دنیا را تخریب خواهد کرد.

برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنج شنبه هر هفته به تهیه کنندگی زهرا قائدی و حسین معصومی و اجرای محمد نظری و سعید توکلی از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر