سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

بیمه پایه، 70 درصد هزینه داروهای کرونا را پرداخت می کند

مدیر کل بیمه سلامت گفت: سازمان بیمه سلامت در بخش بستری 90 درصد و در بخش سرپایی 70 درصد ازهزینه های درمان کرونا را پرداخت می کند.

1400/05/12
|
11:03

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر بهرامی مدیر کل بیمه سلامت در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران به هزینه های درمان کرونا پرداخت و گفت: سازمان بیمه سلامت در بخش بستری 90 درصد و در بخش سرپایی 70 درصد ازهزینه های درمان کرونا را پرداخت می کند البته این پرداخت هزینه ها مخصوص بیمارستان ها و کلینک هایی است که سازمان بیمه سلامت با آنها قرارداد دارند.
وی در بخش دیگر صحبت ها به هزینه بستری و سرپایی در بخش خصوصی، اشاره کرد و گفت: کسانی که در بیمارستان خصوصی بستری می شوند برای پرداخت هزینه های درمان خود را از ظرفیت بیمه های تکمیلی استفاده می کنند

برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنج شنبه هر هفه ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر