سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

وام بازنشستگان در سال جاری به 7 میلیون تومان رسیده است

علی دهقان کیا رییس کانون بازنشستگان تهران گفت: سال 99 برای 3 میلیون و 500 هزار بازنشسته حدود 2 هزار میلیارد بودجه در نظرگرفته شد که این میزان در سال جاری به رقم 2 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.

1400/05/13
|
10:39

به گزارش شبکه رادیویی ایران، علی دهقان کیا رییس کانون بازنشستگان تهران در برنامه سلام صبح بخیر درباره جزئیات وام بازنشستگان گفت: سال 99 برای 3 میلیون و 500 هزار بازنشسته حدود 2 هزار میلیارد بودجه در نظرگرفته شد که این میزان در سال جاری به رقم 2 هزار و 600 میلیارد تومان رسیده است.

وی بخش دیگر صحبت هایش را به شرایط دریافت وام اختصاص داد و گفت: درخواست کنندگان وام حقوق خود را باید از بانک رفاه دریافت کنند، چک برگشتی و هیچ نوع بدهکاری به بانک نداشته باشند و موجودی حسابشان نیز کمتر از 5 هزار تومان نباشد.

برنامه سلام صبح بخیرشنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 6:35 به تهیه کنندگی زهرا قائدی و حسین معصومی از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر