سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

کالاهای ترخیص شده در گمرک دارای مجوزهای قانونی هستند

مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران گفت: تا زمانیکه مجوزهای قانونی کالا ارائه نشود اداره گمرک اجازه ترخیص نمی دهد.

1400/06/10
|
08:51

به گزارش شبکه رادیویی ایران، علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در برنامه سلام صبح بخیر ضمن خبر وجود کالاهای بدون مجوز در گمرک گفت: کالاهایی که به گمرگ ایران احضار و ترخیص می شوند بر حسب نوع کالا از مجوزهای قانونی نظیر بهداشت، استاندارد و انرژی هسته ای برخوردار هستند.

وی در ادامه افزود: بخشی از کالاها از جمله مواد اولیه دارویی که دارای مجوز نیستند ممکن است در گمرگات وجود داشته باشند اما تا مادامی که احضار نشوند و مجوزها را ارائه نکنند، اداره گمرک اجازه ترخیص به آنها را نمی دهد.

برنامه سلام صبح بخیر شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 6:35 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر