سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:35 به مدت 75

رادیو ایران

سلام صبح بخير

برای حس خوب داشتن، امیدها را در دل زنده نگه داریم

دکتر ابراهیمی مقدم روانشناس گفت:اگر می خواهیم حس خوب در زندگی داشته باشیم می بایست همانند آب رونده و در حرکت باشیم.

1400/11/06
|
15:59

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر ابراهیمی مقدم روانشناس در برنامه سلام صبح بخیر از با جمله ای همینگوی از حس خوب مثبت بودن در زندگی صحبت کرد و گفت: افراد برای داشتن حس خوب در زندگی، در وهله بهتر است قدردان داشته ها و امیدهای خود باشند و با تلاش و برنامه ریزی درست به سمت اهداف پیش روند.

وی در ادامه افزود: اگر می خواهیم حس خوب در زندگی داشته باشیم می بایست همانند آب رونده و در حرکت باشیم، وقتی آب وقتی در یک جا بماند به مرداب تبدیل می شود، زمانی که رونده و در حال حرکت طراوت و شادابی دارد.

در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر