ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 70

شبكه های اجتماعی بازوی جدی جنگ تركیبی است

دبیر كل باشگاه مدیریت رسانه و سواد رسانه ای یونسكو گفت: اگر مخاطب سواد رسانه ای نداشته باشد ممكن است درگیر این جنگ تركیبی شود و بدون آنكه بداند نقش آفرینی كند.

1402/06/30
|
19:17
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، «فاطمه نصیری» دبیر كل باشگاه مدیریت رسانه و سواد رسانه ای یونسكو در برنامه «ایران امروز» درباره اهمیت فضای مجازی در جنگ تركیبی گفت: وقتی از جنگ تركیبی صحبت می شود علاوه بر آنكه رسانه و هر بستری كه محتوا در آن تولید می شود را در بر می گیرد، ابعاد سیاسی، سرویس های امنیتی و اقدامات میدانی را نیز شامل می شود.

وی در ادامه شبكه های اجتماعی را بازوی جدی جنگ تركیبی دانست و گفت: اگر مخاطب سواد رسانه ای نداشته باشد ممكن است درگیر این جنگ تركیبی شود و بدون آنكه بداند خود نقش آفرینی كند.

فاطمه نصیری بخش دیگر صحبت هایش را به جنگ اقتصادی اختصاص داد و گفت: بخشی از جنگ اقتصادی در حوزه رسانه با استفاده از اخبار جعلی، شایعات و بزرگ نمایی رخدادها صورت می گیرد، توجه به این مسئله از سال گذشته افزایش زیادی پیدا كرده است.

دسترسی سریع
ایران امروز