ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 70

كمبود پرستار عمومی و جهانی است

برنامه «ایران امروز» در گفت و گو با دكتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، در خصوص مهاجرت پرستاران، دستمزد پایین حقوق و مزایای آنها سوالاتی را مطرح كرد

1402/08/29
|
14:29
|

دكتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت در برنامه «ایران امروز» شنبه ها به تهیه كنندگی عاطفه اقتداری به اقدامات وزارت بهداشت در رفع این كمبودها ، اشاره كرد و افزود: در كل دنیا 28 میلیون نفر، پرستار داریم كه میزان نیاز واقعی به پرستار 34 میلیون نفر، در دنیا اعلام شده است كه ما مشخصا با شش میلیون كمبود پرستار در دنیا مواجه هستیم .

این موضوع با توجه به رشد بیماری های مزمن و سالمند شدن جمعیت در حوزه ی سلامت و توجه به خدمت و مراقبت های پرستاری افزایش یافته است .

وی ادامه داد: كمبود مساله پرستار عمومی و جهانی است كه در ایران مستثنی نیست و برای حل این موضوع در سه حوزه می توان متمركز شد: بخش اول آموزش همكاران پرستار و جذب دانشجوی پرستار از كنكور كه طی دوسال گذشته جذب پرستار به طور سالانه بیست درصد افزایش یافته است.

بخش دوم كمك به افزایش و جذب استخدام پرستاران هست كه بخشی از جذب از اختیارات وزارت بهداشت خارج هست. مجوز های استخدامی از سازمان استخدامی كشور و تامین اعتبارش را از سازمان بودجه و برنامه باید گرفت و استفاده از عوامل انگیزشی و حقوق و دستمزد و مزایای نظام پرداخت و مزایای تعرفه گذاری باید خیلی ترمیم شود تا میل ماندن درسیستم و با انگیزه كار كردن افزایش یابد .كه در این زمینه رو به اصلاح و ارتقا می باشد

وی اشاره كرد: .در كل دنیا میانگین صنایع پرستاری به ازای هر هزار نفر ، سه پرستار ولی در كشور ما به ازای هر هزار نفر 2و سه و دهم بوده است .كه در ترمیم برای تامین نیروی انسانی باید ظرفیت جذب را افزایش داد و فعالیت های در نگه داشت پرستار انجام شود .

دكتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت در برنامه «ایران امروز» اظهار كرد: مهاجرت پرستاران به كشورهای دیگر ، ماهانه صدهزار نفر مراجعه كننده برای اخذ گواهی نامه گود استندینگ داریم، كه الزاما گرفتن این گواهی نامه به معنی مهاجرت نیست ، آماری كه در سال گذشته در خصوص مهاجرت پرستاران گزارش شده است 270 نفر با ویزای كار از كشور خارج شدند .و 76 درصد پرستاران ما بانوان هستند و 24 در صد آقایان هستند و اینكه جنس این رشته زنانه هست مثل معلم ها در آموزش و پرورش كه بیشتر شان بانوان خدمت می كنند در قیاس با كشورهای دیگر جذب بانوان پرستار 90 درصد ‌و 10 درصد آقایان هستند كه نشان می دهد جذب پرستار آقا در كشور ما بیشتر بوده است .دركل كمبود پرستار و پزشك در یك مفهوم كلی باعث مرگ و آسیب مردم می شود . اما باید این نكته را مد نظر داشت كه دركنار آسیب ها ، غیرت و معرفت و همت پرستاران بوده است و هیچ وقت در خدمت كم كاری نكرده اند و در نحوه ی برخورد و اخلاق حرفه ای كوشا بوده اند.

عبادی در پایان از مسوولین كل كشور خواست تا نگاه به حرفه پرستاری به عنوان نیاز اساسی كشور مورد توجه قرار گیرد

دسترسی سریع
ایران امروز