ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:40 به مدت 50

رادیو ایران

ايران امروز

اهمیت جایگاه ورزش همگانی در سلامت جامعه انکارناپذیر است

قانون اساسی جمهوری اسلامی بر ایجاد زمینه تربیت بدنی رایگان تاکید دارد. و با رشد ورزش همگانی می توان برنامه ریزی های گسترده ای را برای پیشگیری از بروز بیماری ها و ایجاد بار مالی درمانی در خانواده ها تدوین کرد .

1398/10/22
|
14:31

به دلیل اهمیت این موضوع ، برنامه "ایران امروز" وضعیت کنونی ورزش همگانی را دوشنبه 23 دی ماه بررسی می کند.
برنامه های وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه های مسئول برای ارتقای جایگاه ورزش همگانی و موقعیت کنونی فدراسیون ورزش همگانی در کشورمان در این برنامه بررسی خواهد شد.
گفتنی است این برنامه به تهیه کنندگی محمد کیانی و اجرای محمد حسین معتمدهاشمی ساعت 12:40 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع
ایران امروز