ایران امروز شنبه تا سه شنبه از ساعت 11:30 به مدت 70

نهاد مسئول متولی حجاب کدامند

برنامه «ایران امروز» شنبه 26 تیر ماه از عملکرد سازمان های متولی امر حجاب و عفاف می گوید.

1400/04/27
|
07:15

به گزارش شبکه رادیویی ایران، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی و... از جمله نهادهای مسئول و متولی حجاب در کشورند.
با توجه به اهمیت این موضوع برنامه «ایران امروز» شنبه 26 تیر با حضور محمدحسن قدیری ابیانه به بررسی عملکرد سازمان های متولی امر حجاب و عفاف می پردازد.
ایران امروز شنبه ها از گروه جامعه به تهیه کنندگی عاطفه اقتداری و اجرای محمدرضا درویش ساعت 11:45 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
ایران امروز