تصاویر آزمون ورودی دور دوم -فصل ششم مسابقه یك دو صدا-2

فصل ششم مسابقه «یك، دو، صدا» به بازیگری رادیویی رسید

1398/04/05
|
23:26

فصل ششم مسابقه «یك دو صدا» رقابت در زمینه بازیگری است در این دوره حدود 300 متقاضی ثبت نام كردند كه 120 نفر در دوره اول و 120 نفر در دوره دوم رقابت می كنند. از هر دوره 2 نفر به فینال راه می یابد تا در نهایت از 240 نفر ، 4 نفر فینالیست شده و رقابت می كنند. فصل ششم مسابقه «یك ، دو ، صدا» در فصل تابستان ساعت هجده به مدت 30 دقیقه از رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 كیلوهرتز از رادیو ایران پخش می شود داوران این دوره : عباس محبی - علی سلیمانی - لاله صبوری

دسترسی سریع