ایران امروز انتخاباتی، دوشنبه 31 خرداد

در بیست و یكمین برنامه انتخاباتی «ایران امروز»، این برنامه دوشنبه سی و یكم خرداد، میزبان دكتر حسین محمودی اصل، اقتصاددان و دبیر كارگروه اقتصاد و سرمایه كمیسیون اقتصاد مجلس و دكتر علیرضا شاملی، اقتصاددان بود.

1400/04/01
|
9:5
دسترسی سریع