برد و باخت یكشنبه ها از ساعت 11:15 تا 11:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

برد و باخت

دسترسی سریع
برد و باخت