میزان 13 خرداد از ساعت 20 به مدت 20

رادیو ایران

ميزان

میزان

بررسی اندیشه های سیاسی امام خمینی (ره) و جایگاه مردم در حكومت

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 13 خرداد

ساعت پخش برنامه: 20

مدت برنامه:20

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
میزان