حماسه سلیمانی 12 و 13 دی ماه 1400 از ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

حماسه سليماني

حماسه سلیمانی

درباره سردار حاج قاسم سلیمانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 12 و 13 دی ماه 1400

ساعت پخش برنامه: 21:45

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
حماسه سلیمانی