گلبانگ شنبه تا پنجشنبه از ساعت 15 به مدت 25

گلبانگ

تعامل با مخاطب و پخش موسیقی های مورد علاقه مخاطبان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 15

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

عوامل برنامه

دسترسی سریع
گلبانگ