بشارت باران هر روز از ساعت 3:45 به مدت 60

رادیو ایران

بشارت باران

بشارت باران

ویژه اذان صبح

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 3:45

مدت برنامه:60

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بشارت باران