سلام كوچولو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9:45 تا 10:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

سلام كوچولو

سلام كوچولو

پرداختن به مهارت‌های زندگی مورد نیاز كودكان در روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی/ ارتقاء آگاهی‌ها و علایق دینی كودكان

ارتقاء آگاهی‌ها و علایق دینی كودكان
ترویج مفاهیم مهم تربیتی و اخلاقی
تقویت روحیه میهن دوستی كودك
ارتقاء آگاهی والدین در خصوص تربیت صحیح كودكان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 9:45 تا 10:00

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
سلام كوچولو