نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

نمودار

اقتصاد بعد مهمی در زندگی دارد كه همه ابعاد را تحت تاثیر قرار می دهد و مباحث كارآفرینی و اشتغال بخصوص برای جوانان و همچنین رونق تولید و اقتصاد مردمی از ضرورت های برنامه نمودارند.

نمودار با این رویكرد، درقالب مجله ای اجرا می شود كه شامل چندین فصل با بخش های گوناگون است .
درفصل اول: كه نبض بازار نام دارد در مورد نوسان های قیمت سكه و ارز و دلار و بازار سرمایه با كارشناسان و مسوولان گفتگو می شود .
در فصل دوم : رویدادهای مهم اقتصادی مطرح و همزمان با رویدادها به پیامك های مخاطبان نیز پاسخ داده می شود و گاهی در این بخش با یكی از مسولان مرتبط با رویدادها ارتباطبرقرارمی شود.
فصل سوم: پویش رونق تولید كه در این بخش صدای تولید كنندگانی كه به دلیل نبود سرمایه از كار تولید باز مانده اند و از طریق پیامك یا تلفن با ما ارتباط دارند، صدایشان پخش میشود واگر سرمایه گذاری در این حوزه باشد و اعلام آمادگی كند صدای ایشان هم پخش و پیگیری ها به طور مستند برای همكاری بیشتر صورت می گیرد.
فصل چهارم: گزارش چراغ خاموش مسایلی كه دغدغه مردم است و از طریق تلفن یا پیامك مطرح و پیگیری می شود و مسول مربوط بعد از پخش گزارش پاسخ می دهد.
فصل پنجم: پاسخ به سوالها و پیامك های مخاطبان .
فصل ششم: نكته های اقتصادی در قالب نكته های حقوقی و آموزشی اقتصادی برای مخاطبان و تولیدكننده ها و كارآفرین ها.
فصل هفتم: ادامه پویش رونق تولید و حمایت از تولیدكنندگان و پخش بخش های گوناگون با توجه به موضوع های روز اقتصادی
زمان پخش: : شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:20 / تهیه كنندگان عاطفه بنایی و راضیه حسینعلی/گویندگان: مهرناز فقیهی و ایمان ساكی.

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:20

مدت برنامه:40

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22040086 / 2205009

سامانه پیامک : 30000900

کانال سروش : radioiran@

عوامل برنامه

دسترسی سریع
نمودار