نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:20 به مدت 40

نمودار

تقویت روحیه خود باوری و فرهنگ کار و تلاش

اطلاع رسانی شفاف و به روز درباره رخدادهای ایران و جهان در گفت و گو با کارشناسان و صاحبنظران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:20

مدت برنامه:40

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22040086 / 2205009

سامانه پیامک : 30000900

عوامل برنامه

دسترسی سریع
نمودار