صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 9:00 تا 11:30 به مدت 150 دقيقه

زمان پخش:جمعه ها

ساعت پخش برنامه:9:00 تا 11:30

مدت برنامه:150 دقیقه

تکرار برنامه:

تلفنهای برنامه درساعت پخش :
سامانه پیامک: 30000900
ایمیل برنامه:

ایجاد فضایی شاد و مفرح در فواصل پخش و فضای مجازی مرتبط با رادیو ایران

تقویت روحیه شادابی و امید و نشاط، ترویج روحیه انتقاد پذیری

همکاران ما