نوبت ترانه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 تا 10:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

نوبت ترانه

نوبت ترانه

توجه به خواسته مخاطبان در پخش موسیقی و توجه به آثار فاخر موسیقی كشور

تعامل با مخاطب و جذب مخاطب جدید

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 10:00 تا 10:25

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
نوبت ترانه