رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رهاورد

مجله ای رادیویی با موضوعات متنوع علمی و پزشکی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22040086/ 2205009

سامانه پیامک : 30000900

عوامل برنامه

دسترسی سریع
رهاورد