بحث روز چهارشنبه از ساعت 12:40 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

بحث روز

بررسی عمیق و دقیق بر اخبار ایران و جهان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:40

مدت برنامه:40

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بحث روز