صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 الی 15:50 به مدت 20 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 15:30 الی 15:50

مدت برنامه: 20 دقیقه

تکرار برنامه: --

تلفنهای برنامه درساعت پخش :22040086 / 2205009
سامانه پیامک: 30000900

ترویج روحیه انتقاد پذیری و گفتمان سازنده در حوزه محیط زیست

بررسی و کنکاش موضوعات زیست محیطی در گفت و گو با کارشناسان

همکاران ما