جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25

رادیو ایران

جهان سياست

جهان سیاست

اطلاع رسانی و تحلیل و تبیین موضوع های روز سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان از رویكردهای اصلی برنامه جهان سیاست است

جهان سیاست با بررسی دقیق و سریع موضوع ها می كوشد مخاطبان را در معرض جدیدترین تحلیل ها ایران و جهان قرار دهد و از این منظر طرح موضوع های داخلی، منطقه ای و بین المللی مورد توجه این برنامه است.
•زمان پخش : شنبه تا چهارشنبه ساعت :15:30 به مدت 25 دقیقه/ تهیه كنندگان: فریدون نخستین ماهر/ فاطمه ربانی/ مهدی زال زاده اجرا: مهدی صالحی/ اعظم لك

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 15:30

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

کانال سروش : radioiran@

دسترسی سریع
جهان سیاست