عندلیب جمعه ها از ساعت 23 به مدت 50

عندلیب

در این برنامه با موضوع موسیقی و بررسی و تحلیل مباحث مربوط به آن با حضور كارشناسان بررسی می شود.

در «عندلیب» موضوعاتی چون رویكرد موسیقی سنتی، وضع موسیقی ملی ایران، بازار موسیقی و مشاهیر موسیقی ایران و ... بررسی می شود.
زمان پخش : پنج شنبه ها ساعت 22:05 به مدت 50 دقیقه/ تهیه كننده : سعید مبشری / مجری: داوود حیدری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 23

مدت برنامه:50

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

کانال سروش : radioiran@

عوامل برنامه

دسترسی سریع
عندلیب