در هوای وصل جمعه از ساعت 7:10 به مدت 45

رادیو ایران

در هواي وصل

در هوای وصل

دعای ندبه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 7:10

مدت برنامه:45

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
در هوای وصل