پیشوای صادق جمعه 6 خرداد از ساعت 3:15 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

پيشواي صادق

پیشوای صادق

بررسی ابعاد زندگی امام جعفر صادق(ع )

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه 6 خرداد

ساعت پخش برنامه: 3:15

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:20

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پیشوای صادق