در حوالی عطش تاسوعا و عاشورا از ساعت 8:30 به مدت 60

رادیو ایران

در حوالي عطش

در حوالی عطش

ویژه محرم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: تاسوعا و عاشورا

ساعت پخش برنامه: 8:30

مدت برنامه:60

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
در حوالی عطش