سه به یك دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11 صبح به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

سه به یك

سه به یك

انتخابات

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت پخش برنامه: 11 صبح

مدت برنامه:25 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
سه به یك