رویای آندلس چهارشنبه از ساعت 20:35 به مدت 25

رادیو ایران

روياي آندلس

رویای آندلس

شیوه های جنگ نرم غرب علیه ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 20:35

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
رویای آندلس