گیله مرد 11 آذر از ساعت 20:30 به مدت 15

رادیو ایران

گيله مرد

گیله مرد

ویژه شهادت میرزا كوچك خان جنگلی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 11 آذر

ساعت پخش برنامه: 20:30

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
گیله مرد