پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

پارسی گویان

این برنامه با هدف تقویت وحدت بین فارسی زبانان ، به حوزه وسیع فارسی زبانان می پردازد.

پارسی گویان فراتر از مرز‌های جغرافیایی كشور تاریخ، اثار خطی، و گستره و تغییرات زبان فارسی را در گستره جهانی كه از كاشغر تا كابل و از بخارا تا سمرقند و از تهران تا كابل و مرز‌های بالكان وسعت دارد، طرح می كند. رادیو ایران به مثابه نگهبان زبان فارسی سعی در نهادینه كردن پاسداشت زبان فارسی دارد و این برنامه هم یكی از فعالیت‌های رسانه‌ای رادیو ایران در به همین منظور است.
زمان پخش : پنجشنبه ساعت 16 به مدت 50 دقیقه و تكرار برنامه سه شنبه ها بعد از خبر ساعت 23

تهیه كننده : محمد اسماعیل پور
مجری : حسن همایی
كارشناس : دكتر محمدجعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه

ساعت پخش برنامه: 16

مدت برنامه:50

تکرار برنامه:سه شنبه بعد از خبر ساعت 23

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

کانال سروش : radioiran@

دسترسی سریع
پارسی گویان