چل ستون جمعه از ساعت 16:40 به مدت 20

چل ستون

نگاهی به دستاوردهای كشور

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 16:40

مدت برنامه:20

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
چل ستون