سلام صبح بخیر شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30 به مدت 85

رادیو ایران

سلام صبح بخير

سلام صبح بخیر

فراهم آوردن اوقات شاد صبحگاهی و دادن اطلاعات مورد نیاز مردم با تکیه بر وحدت و همدلی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 6:30

مدت برنامه:85

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

عوامل برنامه

دسترسی سریع
سلام صبح بخیر