فتح نامه خرمشهر سوم و چهارم خرداد ماه از ساعت 9 به مدت 120 دقیقه

رادیو ایران

فتح نامه خرمشهر

فتح نامه خرمشهر

سالروز آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد و چهارم خرداد ماه روز مقاومت و پایداری روز
دزفول

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سوم و چهارم خرداد ماه

ساعت پخش برنامه: 9

مدت برنامه:120 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
فتح نامه خرمشهر