نفسی تازه كنیم جمعه از ساعت 9 به مدت 150

رادیو ایران

نفسي تازه كنيم

نفسی تازه كنیم

جایگاه طنز در حوزه ادبیات و دفاع مقدس

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 9

مدت برنامه:150

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نفسی تازه كنیم