اختتامیه جشنواره بین المللی رادیو 4 اردیبهشت از ساعت 20:30 به مدت 150

رادیو ایران

اختتاميه جشنواره بين المللي راديو

اختتامیه جشنواره بین المللی رادیو

اختتامیه جشنواره بین المللی رادیو

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 4 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 20:30

مدت برنامه:150

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
اختتامیه جشنواره بین المللی رادیو