عشق، جهاد، مقاومت 23 مرداد از ساعت 18:40 به مدت 15

رادیو ایران

عشق، جهاد، مقاومت

عشق، جهاد، مقاومت

روز مقاومت اسلامی و پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 23 مرداد

ساعت پخش برنامه: 18:40

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
عشق، جهاد، مقاومت