نواب، حوالی انقلاب 27 دی از ساعت 17 به مدت 15

رادیو ایران

نواب، حوالي انقلاب

نواب، حوالی انقلاب

جایگاه نواب صفوی در تحولات سیاسی معاصر ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 27 دی

ساعت پخش برنامه: 17

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نواب، حوالی انقلاب