آموزش بورس یكشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 8:35 به مدت 5

رادیو ایران

آموزش بورس

آموزش بورس

معرفی شیوه های حضور در بورس

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یكشنبه ها و سه شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 8:35

مدت برنامه:5

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آموزش بورس